« Terug

Aantal keer gelezen140

Kunnen mijn (persoonlijke) gegevens verwijderd worden?

Op basis van de privacywet- en regelgeving is het mogelijk dat u verzoekt om uw (persoonlijke) gegevens te laten verwijderen.

Wanneer u ons verzoekt tot het verwijderen van uw (persoonlijke) gegevens, zullen wij eerst onderzoeken of dit mogelijk is.

Voor de naam, adres, postcode en woonplaats gegevens van onze klanten geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Dit betekend dat wij pas deze gegevens over 7 jaar na het uitvoeren van de laatste werkzaamheden deze gegevens mogen verwijderen. Wel zullen wij dan de overige gegevens direct verwijderen, tenzij dit een onderdeel is van het product of de dienst. Denk hier bijvoorbeeld aan en aangifte inkomstenbelasting. Op grond van onze aansprakelijkheid voor de dienstverlening moeten wij ons dossier kunnen tonen binnen 5 jaar na het opleveren dan wel afronden van deze dienst.

Naast de bewaartermijnen zulllen wij ook onderzoeken of het verwijderen van uw (persoonlijke) gegevens geen belemmering is voor onze dienstverlening. Wanneer u bijvoorbeeld aan ons een opdracht heeft verstrekt tot het samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting, dan zullen wij wel over de nodige informatie moeten beschikken om die opdracht te kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend zullen wij hierover met u in contact treden om te overleggen wat u dan precies van ons verlangt en welke gegevens wij dan niet mogen vastleggen.

Wij hebben onszelf tot doel gesteld om binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw verzoek tot het verwijderen van de gegevens, dit onderzoek te hebben uitgevoerd. Hierbij zullen wij u eerst informeren over de ontvangst van uw verzoek en daarna dus binnen 5 werkdagen of het mogelijk is. Mocht het verwijderen niet gelijk kunnen worden uitgevoerd, dan zullen wij u uiteraard melden wanneer het verwijderen wel gaat plaats vinden en zullen wij u melden als - na verloop van die periode - de gegevens alsnog verwijderd zijn.

Om uw verzoek tot het verwijderen van uw (persoonlijke) gegevens in te dienen, kunt u gebruik maken van het formulier hiervoor. Deze kunt u openen door te klikken op de button hierna. Hierbij is het wel noodzakelijk om aangemeld te zijn.

VERZOEK TOT VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

« Terug

Scroll naar boven